محصولات

سبد حمل نيشكر 18 تني

این محصول به سفارش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید گردیده است و ...[ ادامه ]

سبد حمل نيشكر کمپرسی

بازسازی و تبدیل سبدهاي حمل نيشكر 10 تنی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به کمپرسی ...[ ادامه ]