محصولات

کانکس های تولیدی شرکت شاکر تهران با هدف استفاده در شرایط و محیط های گوناگون طراحی و تولید می گردد

کانکس متحرک

امکان جابجایی سریع با تمامی تجهیزات ، این قابلیت را ایجاد می کند که ...[ ادامه ]

کانکس ثابت

طراحی و ساخت براساس سفارش و نیاز به همراه سرعت بالای تولید و قابلیت ...[ ادامه ]