محصولات

اين واحد با پشتوانه سه دهه تجربه در ضمينه صنعت حمل ونقل سنگين و با بررسي نقاط قوت و ضعف حمل و نقل ، نياز بازار جهت توليد و تامين محور (اكسل)ثابت شناخته و نسبت به شكوفايي آن توسط صنعت داخلي مبادرت ورزيده است. قدم اول انجام عمليات مهندسي معكوس و تدوين دانش فني اكسل ثابت از طرح هاي اروپايي و آمريكايي مي باشد . در گام بعدي نسبت به توليد اكسل، انجام آزمايش هاي لازم از قبيل برشي و كششي بر اساس استانداردهاي روز دنيا، صورت گرفته است. گام سوم توليد انبوه،همراه با كنترل و آزمايش هاي جاده اي در بخش گسترده جهت بررسي و مشكلات آن و كنترل مداوم جهت عيب يابي و رفع آن بوده ، كه با توجه به برآيند توليدات و رضايت مندي مشتريان كه خود تبليغي عظيم براي اين واحد ميباشد مواجه بوده ايم. گام چهارم نزديك شدن به صنعت جهاني و چگونگي توليد محور توسط شركت هاي مطرح مي باشد كه لازم است توضيحي دراين مورد به ميان آيد. در حال حاضر توليد محور در دنيا توسط دستگاه Butt Welding صورت مي گيرد كه اين دستگاه توسط اين واحد خريداري شده و در ماه هاي اخير توليد محور توسطاين دستگاه صورت مي گيرد.